Cases


En god reminder om udluftning

anita nørregaardThurø Skole har siden januar 2014 haft 6 inklimetre på 3. 4. og 5. årgang. Med inklimetrene ønskede skolelederen på Thurø Skole at sætte fokus på indeklimaet i klasserne og opnå en større forståelse for indeklimaets  påvirkning af eleverne.

Anita Nørregaard er en af de lærere på Thurø Skole,  som har fået et inklimeter hængt op i klassen. Hun kender godt til, at eleverne kan være mere uoplagte især sidst på dagen, og hun var derfor meget nysgerrig omkring udluftningens gavnlige effekt på eleverne. Anita var konsekvent og luftede ud så snart inklimeterets smiley blev sur. Og effekten har været mærkbar for både hende selv og eleverne

“Jeg kan tydeligt mærke forskel på eleverne. De er bedre til at koncentrere sig, og det er helt sikkert fordi, de får mere ilt til hjernen. Det er også rart for mig som underviser. Jeg bliver ikke så træt i hovedet, og så er det enkelt for eleverne. Det er en god reminder”.  Anita Nørregaard, lærer på Thurø Skole. (Magasinet Skolen, juni 2014)

Udluftning er nu blevet en fast del af de daglige rutiner i Anitas klasse og hun håber, at eleverne vil tage de gode vaner med videre i deres uddannelsesforløb.

 

Optimering af ventilationssystemet

Thomas vester skerninge friskole

Vester Skerninge Friskole er en forældredrevet friskole med rødder helt tilbage til 1865. Skolen arbejder målrettet med at give eleverne de bedst mulige rammer for indlæring og trivsel og besluttede inden sommerferien, at tiden var kommet til at tjekke op på skolens indemiljø. Skolen valgte derfor at investere i tre inklimetre, som kan måle og analysere indeklimaet i klasserne. Og resultaterne af målingerne overraskede i høj grad viceskolelederen, Thomas Visby.

”Jeg kan se på inklimetrenes målinger, at særligt CO2-niveauerne i mange af klasserne i løbet af skoledagen bliver for høje på trods af, vi har ventilationsanlæg i lokalerne. For meget CO2 gør, at eleverne bliver trætte, og det har en negativ indflydelse på deres evne til at koncentrere sig og dermed opnå den læring, som vi ønsker. Så det er selvfølgelig noget, vi har fokus på at forbedre”.

Skolen har siden starten af september ladet de tre inklimetre gå på skift mellem skolens afdelinger. I denne periode logger inklimeteret målinger af CO2, temperatur, fugt og støj, og lagrer målingerne som data på en hjemmeside. Hjemmesiden gør Thomas jævnligt brug af, for den giver ham en god indsigt i hvordan indeklimaet er her og nu i klasserne og hvordan den udvikler sig over dagen.

“Inklimeterets data har været en rigtig god hjælp til at evaluere klassernes indeklima. Dataet har givet os overblik over de udfordringer, skolen har med indeklimaet, hvilket jo gør os i stand til at gøre noget ved det”.

Allerede efter den første måned med inklimetre har ledelsen sat et grundigt eftersyn i gang omkring ventilationssytemernes evne til at luftudskifte klasseværelser og fælleslokaler, og det viste sig faktisk, at der var brug for nogle afgørende justeringer, hvilket ikke ville have været muligt at vurdere uden inklimetrets målinger over længere tid.