Bedre overblik via indeklimaportalen


I mange bygninger og lokaler kan indeklimaet forbedres væsentligt blot ved ændret brugeradfærd. Men det kræver at man er opmærksom på problemerne og ved hvornår der skal sættes ind.

Inklimeteret er udviklet med henblik på at ændre brugeradfærden og derved skabe et sundt indeklima i de rammer som bygningen tillader. Det er ikke altid at et dyrt ventilationsanlæg er den rette løsning.

Indeklimaet har stor betydning for vores sundhed og trivsel og vores evne til at præstere i en travl hverdag. I Danmark opholder vi os det meste af tiden indenfor, og det er derfor vigtigt, at indeklimaet er godt.

Inklimeteret er en indeklimamåler som måler, analyserer og vurderer indeklimaet ud fra måling af CO₂, fugt, temperatur og støj. Inklimeterets smiley viser CO₂ og støjniveau her og nu og gør opmærksom på, når der skal luftes ud eller skabes ro. Inklimeterets vurderinger af indeklimaet er baseret på Arbejdstilsynets anbefalinger for et godt indeklima.

Giver overblik

Løsningen indeholder også en indeklimaportal, der giver et super godt overblik over mange bygninger og lokaler. I indeklimaportalen kan man analysere på målingerne, og der kan genereres tekniske rapporter. En del af løsningen er overvågning af ventilation, fugt og natsænkning – så man kan spare på energien.

Skoler:

Indeklimaportalen fås i en version der er skræddersyet til skoler og undervisningsinstitutioner. Designet gør det let for elever og lærere at følge indeklimaet over tid. Undervisningsmateriale jævnføre den nye skolereform, konkurrencer på tværs af skoler og øvelser for de mindste er en del af løsningen med henblik på adfærdsændring.

For demo af indeklimaportalen kontakt os på telefon: 46 14 14 60 eller se vores demo her: http://energidata.inklimeter.dk/

Login:

Email: demo@energidata.dk

Kode: energidata

Svendborg Kommune måler indeklimaet i 8 børnehaver

Svendborg kommune har som en test installeret inklimeter i 8 børnehaver for at overvåge indeklimaet. De opdagede hurtigt et ventilationsanlæg der var stoppet samt en varmekreds der trængte til at blive justeret.

”I bygninger med CTS kan der sagtens opstå fejl og dem fanger vi lynhurtigt med hjælp fra inklimeteret og indeklimaportalen. Vi har haft klager over dårligt indeklima men det viste sig kun at være for høj temperatur og kunne hurtigt justeres på plads. Det opdagede vi også via målinger fra inklimeteret og portalen” CETS.