Hvad er indeklima?


COLOURBOX6115280Indeklimaet udgøres af de fire elementer luft, lyd, lys og temperatur. Særligt bestemmende for et indeklima er udformningen og konstruktionen af rummet, kvaliteten af rengøringen, antallet af tilstedeværende i lokalet samt måden lokalet anvendes på. Indeklimaet har stor betydning for vores sundhed og trivsel og vores evne til at præstere i en travl hverdag. I danmark opholder vi os det meste af tiden indenfor, og det er derfor vigtigt, at vi opholder os i et godt indeklima.

Læs mere om indeklimaets betydning her.

Nedenfor kan du læse mere om de fire elementer og de faktorer de udgøres af, samt hvordan disse faktorer påvirker indeklimaet. Nogen af faktorerne kan være indbyrdes afhængige, som fx temperatur og luftfugtighed eller lys og temperatur.

Se arbejdstilsynets anbefalinger for godt indeklima.

Luftkvalitet. Luftkvaliteten defineres ud fra mængden af CO₂ og fugt i luften samt de partikler og kemiske stoffer, der er i indemiljøet.

  • CO₂: CO₂ stammer fra udåndingsluften fra de personer, der er i lokalet. I dårligt ventilerede lokaler med mange tilstedeværende vil CO₂-niveauet hurtigt stige og forurene indemiljøet. Det betyder at luftkvaliteten falder og lokalet bør dermed tilføres ny frisk luft, der kan neutralisere mængden af CO₂ i luften.
  • Luftfugtighed: En for høj eller lav luftfugtighed har også stor betydning for luftkvaliteten. Tilførslen af fugt afhænger af antallet af tilstedeværende i lokalet ( udånding og fordampning fra huden) samt utætheder i lokalets konstruktion og temperatur og årstid.
  • Partikler og kemiske stoffer: Mængden af støv og partikler afhænger af rengøringsstandarden i lokalet samt omfanget af aktivitet, som kan tilføre støv og hvirvle det op i luften.
  • Luftbårne smitstoffer: Vira og bakterier der tilføres luften ved udånding og host.
  • Skimmelsvampesporer: Skimmelsvampe er bittesmå svampe som spreder sig gennem luften ved hjælp af sporer. Skimmelsvampsporer findes overalt I naturen i indeklimaet. Er der fugtigt, kan skimmelsvampene begynde at vokse på fugtige overflader, brede sig og frigive flere sporer. Dele af skimmelsvampesporer eller dele af skimmelsvamp kan også sidde på tørre overflader, der før har været våde.
  • Radon: Radon er en naturligt forekommende og radioaktiv gasart, som stammer fra undergrunden og spreder sig via luften.

Lydniveau. Lyden i et lokale påvirkes af antallet af tilstedeværende og deres adfærd samt de akustiske forhold i lokalet, hvor fx lang efterklangstid kan forstærke støjen. Dårlig lydisolering kan også bidrage til et højt lydniveau.

Temperatur. Temperaturen stiger ofte i løbet af et undervisningsmodul. Kilder til temperaturstigninger kan være kropsvarme, udeluft, solindfald og lavt luftskifte.

Lys. Lysets kvalitet og styrke afhænger af dagslysets adgang til lokalet, kvaliteten af den elektriske belysning samt solindfald og genskin fra fx overflader.