Indeklimaets betydning


Indeklimaet har stor betydning for den fysiske og psykiske sundhed og evnen til at lære. Et dårligt indeklima kan på længere sigt føre til et højere sygefravær og have store konsekvenser for børns indlæring og trivsel.

Indlæring og trivsel

Forskning viser at indeklimaet har stor betydning for indlæringen, der kan øges med op til 20% under forbedrede indeklimaforhold. Samtidig har et godt indeklima stor betydning for elever og medarbejderes sundhed og trivsel. Et dårligt indeklima medfører fysiske og psykiske gener, som fører til nedsat motivation og koncentration. I et klasselokale, hvor der hele tiden er fokus på at lære nyt, kan et dårligt indeklima derfor have store konsekvenser for elevernes faglige udvikling.

GEIR6065_S_460

Børn er særligt følsomme overfor indeklimaet

Børn er mere sensitive overfor indeklimaet end voksne, da de stadig er under udvikling. Samtidig klager de mindre over indeklimasymptomer og er dårligere til at tilpasse sig deres omgivelser og fx justere beklædning, hvis de har det for varmt. Børn der i forvejen har indlærings- eller koncentrationsproblemer rammes endnu hårdere af indeklimaets negative effekter, hvilket på længere sigt kan bidrage til social ulighed i klassen.

Læs Sundhedsstyrelsen vejledning fra 2012 om indeklima på skoler

Sundere arbejdsmiljø for medarbejderne Et godt indeklima i klassen skaber også et bedre arbejdsmiljø for medarbejderen. Gode indeklimaforhold giver læreren bedre forudsætninger for at levere en god undervisning, og mindsker samtidig unødvendige fysiske og psykiske belastninger, som i sidste ende kan føre til stress og andre alvorlige sygdomme.

God luft giver bedre læring
En stor undersøgelse foretaget af Danmarks Tekniske Universitet (DTU) viser, at der på mange skoler er så dårligt indeklima, at det går ud over elevernes koncentration. Læs artiklen her: http://www.byg.dtu.dk/Nyheder/2014/11/Indeklima

Desuden viser en undersøgelse fra Aarhus Universitet, at skoleelever præsterer syv procent bedre i godt indeklima i forhold til i tung luft.

Læs artiklen her: http://eng.au.dk/aktuelt/nyheder/vis/artikel/luftkvalitet-paavirker-skoleboerns-praestationer/