Mål jer til bedre indeklima og trivsel


Inklimetret er en indeklimamåler, der skaber fokus omkring støj, luftkvalitet, luftfugtighed og temperatur indendørs. Måleapparatet er på størrelse med en madkasse, der via simple smiley’er viser, når der eksempelvis er for meget støj i et lokale, eller der trænger til at blive luftet ud.

Inklimetret anbefales til skoler, daginstitutioner og kontorer, hvor et godt indeklimaet har stor betydning. Apparatet kan hænges op på væggen, så alle i lokalet kan se, når smileyen bliver vred – og det er tid til enten at lufte ud eller at få dæmpet støjen.

God luft giver bedre læring
En stor undersøgelse foretaget af Danmarks Tekniske Universitet (DTU) viser, at der på mange skoler er så dårligt indeklima, at det går ud over elevernes koncentration. Læs artiklen her: http://www.byg.dtu.dk/Nyheder/2014/11/Indeklima

Desuden viser en undersøgelse fra Aarhus Universitet, at skoleelever præsterer syv procent bedre i godt indeklima i forhold til i tung luft.

Læs artiklen her: http://eng.au.dk/aktuelt/nyheder/vis/artikel/luftkvalitet-paavirker-skoleboerns-praestationer/

Undervisningsmateriale
Sammen med Inklimetret er der udviklet undervisningsmateriale, som kan bruges i skolerne helt fra indskolingen til udskolingen. Der medfølger forslag til forsøg, der kan laves i klassen, og materialet er tilpasset de enkelte aldersgrupper. Alt efter klassetrin lærer eleverne om ilt, CO2, fotosyntese med mere.

Følg alle resultater på nettet
Inklimetret er koblet på internettet, så brugeren kan logge ind og se alle målinger. Her kan laves kurver over de forskellige værdier, og brugeren kan se, hvilke mønstre der måtte være i målingerne.